Open Call residens

OPEN CALL KONSTNÄRSRESIDENS

Nu finns möjligheten för dig som verksam konstnär att söka till Vrångsholmen Skola, ett konstnärligt residens i Tanums Kommun 29 juni – 5 juli. Residenset bygger på kunskapsdelning och konceptet innefattar att alla deltagande konstnärer håller var sin workshop för de resterande deltagarna. Vi söker dig som är intresserad av att pröva ditt arbete i en interdisciplinär kontext.

Residenset bygger på att vi tror att den pedagogiska situationen är ett viktigt sammanhang för konstnärlig utveckling, där ett prövande lärande sker tillsammans utan den permanenta relationen lärare-elev. Visionen med Vrångsholmen Skola är att vi lyssnar till varandras kunskap och erfarenhet genom att turas om att leda och följa med fokus på ett konstnärligt görande tillsammans. Vi tror att den individuella konstnärliga praktiken gynnas av det gemensamma.

Vrångsholmen Skola är ett nystartat residens och erbjuder 14 platser för verksamma konstnärer.

För att delta under veckan ska du hålla en workshop inom ditt konstnärliga fält för den resterande gruppen. Du förväntas även delta i samtliga övriga deltagares workshops då residensets fundament bygger på gemensamt utforskande, samtal och reflektioner.

Den workshop du utformar ska helst vara 1-4 timmar lång, men vi uppmanar även att gå utanför den här ramen. Vill du hålla flera kortare workshops, under en hel dag, eller två timmar vid två tillfällen, skriv gärna och fråga!

Ansök senast 23 mars

– Skriv en kort beskrivning av den workshop du vill hålla, vad du behöver i form av material, plats, tid (runt 1500 tecken).

– Skriv en kort beskrivning av din konstnärliga praktik, vad du intresserar dig för just nu och vad du har för bakgrund (max 1000 tecken).

– Ange eventuell specialkost och önskemål om sovplats – Din ålder och varifrån du reser till residenset.

Skicka din ansökan till vrangsholmenskola@gmail.com

Vem blir antagen?

Max 14 konstnärer antas till Vrångsholmen Skola utifrån ansökningarna. Vi kommer att göra urvalet utifrån att det ska bli en intressant mix av material, idéer och blandade åldrar på deltagarna. I mån av plats finns det möjlighet att söka som grupp. Ämnen som kommer prioriteras i urvalet är rumslighet, rörelse, performance, scenkonst och materialitet. Besked om antagning meddelas 30 mars.

Platsen för residenset, föreningen Vrångsholmen, drivs av konstnärer. Huset ligger vackert i skogen, nära till havet ca 15 minuter utanför Tanumshede. Det har mycket enkla faciliteter såsom utedass och enklare duschmöjligheter. Under residenset kommer vi arrangera gemensamma matlag för alla deltagare. Ange därför om du har några allergier eller specialkost. Vi utgår från en vegetarisk kost om inget annat anges. Du kommer få en sovplats i något av husets rum. Ange i din ansökan om du föredrar att sova i eget rum, tillsammans med två eller fler så ska vi försöka tillgodose dina behov.

Under residenset erbjuder Vrångsholmen Skola boende, kost, enklare workshop-material, arbetslokaler och resebidrag. Blir du antagen, kommer du att få betala en symbolisk summa för att bekräfta din plats. Är du under 30 och bor i Västra Götalandsregionen, hjälper KulturUngdom till att betala hela din resa.

Maila gärna om du har några frågor

vrangsholmenskola@gmail.com

elin@kulturungdom.se

Residenset är ett samarbete mellan bildkonstnärerna Linnea Jardemark, Filippa Edholm,föreningen Vrångsholmen och KulturUngdom.