VÄLKOMNA TILL VRÅNGSHOLMEN!

Föreningen Vrångsholmen har i över 35 år drivits av ett litet kollektiv med målsättningen att vara en plats för konstnärlig verksamhet, ett tvärkulturellt projekt där konstnärer, konsthantverkare, musiker, författare, dansare och pedagoger har kunnat arbeta och verka, tillsammans och enskilt.

FÖRENINGEN VRÅNGSHOLMEN 2017