Föreningen Vrångsholmen har sedan 1981 drivits av ett litet kollektiv med målsättningen att vara en plats för konstnärlig verksamhet, ett tvärkulturellt projekt där konstnärer, konsthantverkare, musiker, författare, dansare och pedagoger har kunnat arbeta och verka, tillsammans och enskilt.

Välkommen att bli medlem eller besök oss under något av våra publika evenemang!

25-29 juli ställer vi till med den årliga utställningen SKIMMER, nu under planering, 30 konstnärer kommer att delta. I vanlig ordning erbjuder vi, i samband med vernissage, finissage och kulturkväll, ett spännande program med musik och performance.

Uppdaterad 10/05/24