Kalendarium 2023. uppdaterat 3 februari

 Vi öppnar igen 21 -23 april.

Kalendariet är ett verktyg för att samordna verksamheten på Vrångsholmen. För att besöka Vrångsholmen under öppet hus eller någon av våra utställningar se publika evenemang.

I kalendariet hittar du:

  • Inplanerade arbetshelger, medlemsdagar, utställningshängning
  • Residens som har bokat hela huset
  • Lediga tider för att boka hela huset
  • Tider då det går att boka in sig i ett rum samtidigt som någon annan också är där och jobbar

Bokningsbara tider är rödmarkerade. Dvs tider där ännu ingen annan har bokat. Även bokade tider är för det mesta bokningsbara tider också för andra. När du bokar vill vi gärna veta vad du har för verksamhetsidé och vilka konstformer du/ni arbetar med. Eller bara för att planera framtida verksamheter. Och naturligtvis vem du är.

Intresserad? Gott om bokningsbara tider än så länge.
Hör av dig till Bengt Franzén:
0708 767971 eller bengt.franzen@me.com.

Preliminära tider.

mars 18 årsmöte Stiftelsen och Föreningen Vrångsholmen (Göteborg)

mars 25-26 Tanums Brukshundsklubb

april 21 – 23 Öppningshelg

april 24 – 15 juni Bokningsbara tider

juni 9 – 11 Julie Franzén m fl

 juni 12 – 22 Bokningsbara tider

juni 23 – 26 Rasmus Heiman m fl

juni 27- 10 juli Bokningsbara tider

juli 10 = 16 Familjekonstskolan Rasmus Heyman (residens)

Juli 18 – 24  Älska ödet (Joel Heirås)

juli 24 – 30 Medlemsdagar/förberedelser Skimmer

Juli 28 – 30 Skimmer (publikt event, se hemsida eller FB)

aug 31 – 7 Remmiks (residens)  (prel)

aug 8 – 14 Residens  Vrångsholmen (se publika event på vår hemsida eller FB)

okt 20 – 22 säsongsstängning Preliminär tid