Föreningen Vrångsholmens vänner

Föreningen Vrångsholmen har i över 37 år drivits av ett litet kollektiv med målsättningen att vara en plats för konstnärlig verksamhet, ett tvärkulturellt projekt där konstnärer, konsthantverkare, musiker, författare, dansare och pedagoger har kunnat arbeta och verka, tillsammans och enskilt.

Vill du stödja föreningen och samtidigt få tillgång till ett unikt hus med en mycket speciell historia i en omgivning som erbjuder både kulturhistoria och naturupplevelser samt rum för sinnesro och meditation?

Vill du måla, skriva, sjunga i kör, fågelskåda eller bara njuta, erbjuder huset med sin miljö stora möjligheter.

Medlemsavgift:
Avgiften är 300 kr/år och sätts in på bankkonto som du får genom att kontakta: anna.g.olofsson@gmail.com
tel 0706 –71 29 85 välkomna!

I och med ditt medlemsskap får du:
Inbjudan till årliga evenemang t.ex. Skimmer som är en konstutställning i augusti, då och då också kombinerad med musikframträdanden eller uppläsningar

Möjlighet att hyra in dig för egen verksamhet eller enbart rekreation för 200 kr/dygn. Öppet för uthyrning maj-oktober (till den 15/10).

Möjlighet att utnyttja huset för egna arrangemang i form av t.ex. samkväm, kurser eller för möten/firande i egen krets, förutsatt att utrymme finns i planeringen. Grupp-pris kan då erhållas.

Plötsliga överraskningar
Du har inget inflytande över verksamheten och inget ansvar för dess fortlevande, men vill du bidra med goda idéer, eventuell hantverksskicklighet eller bra kontakter är du väldigt välkommen. Det är naturligtvis tacksamt om du, eller genom dig andra, dessutom kan stödja oss med ytterligare ekonomiska bidrag

Organisation och ekonomi
Huset ägs av en stiftelse som i sin tur drivs av den ideella föreningen Vrångsholmen. Det förtjänar att påpekas att det inte finns några som helst ekonomiska intressen vid sidan om denna ideella verksamhet. Alla intäkter och allt arbete från medlemmarnas sida går till husets skötsel och bevarande. Genom att stödja oss som medlem, gärna med ytterligare ekonomiska bidrag, hjälper du föreningen och kollektivet att överleva. Du kan också efter ett år, och om du vill, ansöka om aktivt medlemskap.

Huset och dess standard
Idén med själva huset är låg standard men hög kvalité, det vill säga frihet från modernitetens krav. Det betyder bl.a. utedass och mycket enkel duschmöjlighet. Köket är stort och vackert men inte helt lättarbetat.

Föreningen är i stort behov av pengar för fortsatt vård av byggnaden, som har visat sig intressant för kulturminnesvård. Bohusläns museum och Västra Götalands, kulturenheten har visat stort intresse för dess bevarande. Stöd för grundläggande underhåll har erhållits men medel saknas för upprustning av husets faciliteter; el vatten, sanitet m.m.

 

FÖRENINGEN VRÅNGSHOLMEN 2019