Föreningen Vrångsholmens vänner

Vill du stödja föreningen och samtidigt få tillgång till ett unikt hus med en mycket speciell historia i en omgivning som erbjuder både kulturhistoria och naturupplevelser samt rum för sinnesro och meditation? Vill du måla, dansa, skriva, sjunga i kör, fågelskåda eler bara njuta erbjuder huset med sin miljö stora möjligheter

 

Vill du stödja föreningen och samtidigt få tillgång till ett unikt hus med en mycket speciell historia i en omgivning som erbjuder både kulturhistoria och naturupplevelser samt rum för sinnesro och meditation? Vill du måla, skriva, sjunga i kör, fågelskåda eller bara njuta, erbjuder huset med sin miljö stora möjligheter. 

Organisation och ekonomi
Som vänmedlem har du inget ansvar för Vrångsholmen och det krävs ingen arbetsinsats, men vill du bidra med goda idéer, eventuell hantverksskicklighet eller bra kontakter är du väldigt välkommen.  Genom att stödja oss som medlem, gärna med ytterligare ekonomiska bidrag, hjälper du föreningen och kollektivet att överleva. Vill du bli aktiv medlem i Föreningen Vrångsholmen kan du efter visat intresse och medverkan vid arbetshelger starta en dialog med oss om detta.

Huset ägs av en stiftelse som i sin tur drivs av den ideella föreningen Vrångsholmen. Det förtjänar att påpekas att det inte finns några som helst ekonomiska intressen vid sidan om denna ideella verksamhet. Alla intäkter och allt arbete från medlemmarnas sida går till husets skötsel och bevarande. 

Huset och dess standard
Idén med själva huset är låg standard men hög kvalité, det vill säga frihet från modernitetens krav. Det betyder bl.a. utedass och mycket enkel duschmöjlighet. Köket är stort och vackert och har vatten för disk och handtvätt. Dricksvatten hämtas vid Tanums vattenverk.

 

FÖRENINGEN VRÅNGSHOLMEN 2022