Under verksamhetsåret håller Vrångsholmen vanligtvis öppet en eller flera gånger för allmänheten att besöka huset genom publika evenemang såsom öppet hus eller konstutställningar. Här hittar ni information om respektive års publika evenemang.

Vill ni besöka huset under annan tid eller veta mer om verksamheten?
Kontakta styrelsens ordförande Bengt Franzén: bengt.franzen@me.com